...

המוצרים שלנו

מקפיא שוכב דלת זכוכית קעורה – 400 ליטר
מקפיא שוכב דלת זכוכית קעורה – 330 ליטר
מקפיא שוכב דלת זכוכית קעורה – 270 ליטר
מקפיא שוכב דלת אחת אטומה – 330 ליטר
מקפיא שוכב דלת אחת אטומה – 250 ליטר

הצטרפו למשפחה

מוצרי החשמל והמזגנים מבית ארטל זמינים עכשיו!

ניתן להשיג באולם התצוגה, ואצל המשווקים המורשים.

מוצרים חדשים

אבטחת איכות

שומרים על האיכות הגבוה ביותר

יבוא ושיווק בלעדי

שימו לב למשווקים המורשים שלנו

שירות מושלם

מבחר אפשרויות ליצירת קשר

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.